CFSC
back to cfsc社區發展服務其他服務

個案分享:三無大廈,維修有得辦!

 
除了個別單位個案,屋宇署也會命令大廈業主共同負責維修渠管。無奈一些三無大廈,業主之間互不相識,欠缺人手籌劃,一時難以集資做工程,CFSC駐屋宇署支援服務隊此時就會發揮作用。

由聯絡眾業主,讓他們互相認識,繼而協助組織業主會議,替業主邀請民政事務處主任親身講解如何成立業主立案法團,並以法團名義申請維修資助。經過業主們兩個月的努力互助,終於在一次會議中一致通過成立業主立案法團,並順利選出委員組成法團。

現時業主們已經可以自行運作法團處理大廈日常事務,並正申請資助維修公用渠管中,為大廈管理邁出重要一步。

 

頁首

個案分享:長者換鐵閘?一啲都唔簡單!

 
80歲的林婆婆同90歲丈夫,係住喺大角咀64年樓齡嘅舊樓業主,佢哋早前收到屋宇署發出的維修令,要求更換鐵閘。聽起來好似很簡單嘅工程,但對林婆婆來說並唔容易,每日都經歷徬徨無助的心情,心理壓力特別大。

CFSC駐屋宇署支援服務隊收到林婆婆的個案轉介後,便家訪兩老。婆婆話:「伯爺公行唔到,我眼又朦耳又聾,都唔知點做好……仲會俾人告,好驚呀,瞓唔到覺添,唉……」

聽到林婆婆嘅擔憂後,為幫助佢理解,社工就仔細地解釋維修令的內容同點樣處理。同時亦陪伴林婆婆找工程報價。得悉他們未能負擔昂貴的維修費,社工便替兩老申請市建局的維修資助,一步步帶領他們處理命令。幸好最後能成功申請全額維修資助及順利完成工程,林婆婆終於可以放下心頭大石,瞓返個好覺啦!

 

頁首

個案分享:因為堅持,所以看見希望

 
以為換窗好簡單?對80歲嘅獨居長者英叔嚟講,就一啲都唔容易啦!

英叔屋企樓齡差不多30年啦,窗戶日久失修,已經有鬆脫嘅危險,佢好擔心隨時整到其他人,咁啱又收到屋宇署嘅驗窗通知,佢徬徨咁話:「我得份綜援,每月扣除生活開支都所剩無幾,又無親友幫到手,都唔知點算……‍」

CFSC駐屋宇署支援服務隊 明白英叔嘅擔憂,幫佢手聯絡驗窗公司報價,再一齊了解唔同基金嘅申請條件,因為坊間好多基金都有唔同限制。好彩皇天不負有心人,最後英叔獲一個基金資助維修全屋窗戶!

常言道:「不是因為看到希望才去堅持,而是因為堅持才看到希望。」我哋同英叔嘅堅持,換來嘅,除咗係安全嘅窗戶,仲有英叔一顆安穩嘅心。


如對上述內容感興趣,歡迎瀏覽CFSC Facebook:
https://www.facebook.com/watch/?v=487876481779514

 

頁首

個案分享:大廈要維修 齊心就事成!

 
蔡先生喺東區一棟樓齡超過50年嘅舊樓住,業主都係年老嘅長者,業主立案法團亦欠缺大廈維修經驗,導致大廈開始日久失修。

屋宇署早前通知法團需要進行樓宇檢驗同維修,身為法團秘書嘅蔡先生形容︰「大家都好徬徨㗎,程序係點、需要辦咩手續、交咩文件通通都唔識……」。

CFSC駐屋宇署支援服務隊就係法團會議中解釋大廈維修嘅程序、介紹資助內容、協助佢哋審視招標文件,同埋擔當法團同有關部門之間嘅橋樑。大廈依家已經順利完成樓宇檢驗,正等待開展維修。

蔡先生相信「齊心就事成!」,由迷茫到漸上軌道,絕對係業主之間共同努力嘅成果!


如對上述內容感興趣,歡迎瀏覽CFSC Facebook:
https://www.facebook.com/watch/?v=440548010081212

 

頁首

Copyright c 2004 CFSC. All Rights Reserved. 版權所有 不得轉載 免責聲明 私隱政策